Je?li szukasz solidnej firmy, która wykona dla Ciebie wszelkie prace remontowo - budowlane oraz wyko?czeniowe, to nie musisz szuka? dalej!
Korzystaj?c z do?wiadcze? zdobytych na rynku niemieckim stworzyli?my firm?, która wychodzi na przeciw Pa?stwa oczekiwaniom. Stawiamy na innowacyjno??, kreatywno??, najnowsze materia?y i technologie. Adaptujemy pomys?y Klienta lub s?u?ymy w?asn? porad?.
Rzetelno?? i fachowo?? w po??czeniu z nowoczesn? baz? sprz?tow? gwarantuje sprawne realizowanie zleconych prac. Ka?dego Klienta traktujemy indywidualnie, dlatego te? cena ?wiadczonych us?ug zale?y od potrzeby i rodzaju wspó?pracy jak? nawi??emy.

Oferujemy us?ugi w zakresie:

* kompleksowa adaptacja poddaszy i strychów
* ocieplenie wewn?trzne i zewn?trzne (termoizolacja)
* monta? ?cian dzia?owych i sufitów podwieszanych z o?wietleniem halogenowym
* ?cianki k+g
* g?adzie gipsowe
* malowanie i tapetowanie
* uk?adanie glazury i terakoty
* uk?adanie paneli ?ciennych i pod?ogowych
* uk?adanie kostki brukowej
* us?ugi hydrauliczne
* instalacje wodno-kanalizacyjne
* instalacje c.o.
* ogrzewanie pod?ogowe, kominki itp.

PRZEBYTE SZKOLENIA:

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Język:    

Realizacja: YaPIS.net © Copyright LIS Usługi Remontowo Budowlane 2017